Nyheder

En af deltager fra Aarhus CoastZone Challenge har ...
RESULTATET 6 TIMER
25/10 2014 kl. 17:37
PLACERING Holdnavn STARTNUMMER Surprise ...
RESULTATET 4 TIMER
25/10 2014 kl. 17:19
PLACERING Holdnavn Startnummer I ...

CoastZone

 

Regler

 OPDATERET 23. OKT 2014 

1. Holdet

1.1. Et hold består af tre personer.
1.2. Alle tre personer skal gennemføre en disciplin for, at holdet får point for den.
1.3. Holdet skal være samlet hele tiden. 
1.4. Udgår en person fra holdet må de to andre gerne fortsætte løbet, dog er de udenfor konkurrencen.
 

2. Færdselsregler

2.1. Alle færdselsregler skal overholdes.
Overholdes de ikke, bliver holdet diskvaliceret.
2.2. Den private ejendomsret skal respekteres.
2.3. På kortet er de godkendte ruter anvist. Benytter et hold andre veje end de anviste, er holdet diskvalificeret.

2.4 Det er forbudt at cykle inde i Tivoli Friheden.

Hold øje med afspæring ved P-pladsen.

2.4. Alle deltagere skal benytte cykelhjelm.
2.5 Alle deltagere skal røre alle posterne i  O-løbene med mindre, der gives besked om andet.
 

3. Affald/miljøet

3.1. Der må ikke smides affald (bananskræller, papir fra energibarer el. lign.) i naturen.
3.2. Skraldespande og lignende må gerne benyttes.
 

4. Gennemførsel og vinder

4.1. Vinderen af Aarhus CoastZone Challenge på både 4 og 6 timer er det hold, har flest point når kl. er 15.00.
4.2. Ankommer holdet ikke på den korrekte transportform, er det ikke muligt at få point for aktiviteten. 
4.3. Dørene til stævnecentrum lukkes præcist kl. 15.00. Pointene fra sidste aktivitet tælles kun med, hvis holdet er indenfor døren.
 

5. Fairplay

5.1 Alle er forpligtet til at hjælpe hinanden i tilfælde af ulykker.
5.2 I øvrigt appelleres der til deltagernes sunde fornuft og fairplay.
5.3. Hjælperne er fredet folkefæ. De har ikke lavet regler, de er blot frivilllige, der er til glæde, gavn og ære for deltagerne. Så vær søde ved dem og er der klager el. lign. henvises til løbsledelsen. 
 

6. Check ind/ud ved hver aktivitet

6.1 Det er holdets eget ansvar at checke ud efter gennemført aktivitet på touchs skærmene, før ny aktivitet vælges. 
6.2: Det er kun de aktiviteter som er ledige på check ind tidspunktet, som kan vælges.
6.3. Aktiviteterne skal altid godkendes med underskrift fra en hjælper, før den er gennemført.
 

7. Førstehjælp

7.1. Der findes førstehjælp i stævnecentrum. Plaster, isposer mv. forefindes på udvalgte aktiviteter.
 

8. Protester/klager

8.1 En protest/klage skal være indgivet før kl. 15.00 og de evt. implicerede parter fortsætter deres race indtil andet er besluttet.